MG - ROVER SPECIALIST  
Autobedrijf Lievaart
MG-Rover Specialist
Emmastraat 1
3181 GC Rozenburg
Tel.  
Fax
0181 - 212 431
0181 - 219 656
info@autolievaart.nl
 

  Disclaimer

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Autobedrijf Lievaart is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Autobedrijf Lievaart of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Autobedrijf Lievaart.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Autobedrijf Lievaart
Emmastraat 1
3181 GC Rozenburg

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Autobedrijf Lievaart geen controle heeft.
Autobedrijf Lievaart draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.
  Occasions

Lees verder >>
 
 
| Disclaimer